Mustafa-affären – eller hur legitimering av judehat blev ”kamp mot antisemitism”

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev juni 2013

SKMA summerar och kommenterar debatten om Omar Mustafa, Islamiska förbundet och antisemitismen.

2011 riktade SKMA kritik mot Islamiska förbundet i Sverige (IFIS) och dess då nytillträdde ordförande Omar Mustafa för att organisationen till en konferens i Stockholm bjudit in föreläsare kända för att sprida antisemitisk propaganda. Kritiken tog även fasta på att Mustafa såsom ordförande framhållit en antijudisk ideolog som förebild och inspirationskälla för muslimer liksom att han, när han konfronterades med SKMA:s kritik, ifrågasatte huruvida de inbjudna föreläsarna hyste antisemitiska uppfattningar och höll öppet för att bjuda in dem på nytt.

I samband med att socialdemokraterna i början av april i år valde in Omar Mustafa i partistyrelsen upprepade SKMA:s ordförande Willy Silberstein denna kritik och reste frågan hur S-ledningen såg på Mustafas och IFIS hållning till judehat (Aftonbladet 9/4 2013). En liknande kritik uttrycktes av Expo (9/4 2013). Detta blev startskottet för … Läs resten