Willy Silberstein i Aftonbladet: S inte nog vaksamt mot antisemitismen

SKMA:s ordförande Willy Silberstein kritiserar i Aftonbladet (9/4 2013) socialdemokraternas beslut att välja in s-politikern Omar Mustafa i partistyrelsen. Skälet är att Mustafa – som SKMA tidigare visat – bjudit in och hyllat antisemitiska propagandister.

Willy Silberstein skriver att han hoppats och trott att socialdemokraterna, efter den kritik som under senare år riktats mot vissa av dess företrädare som uttalat sig grumligt om judar eller fällt antisemitiska kommentarer (se t ex härhärhär, här, här) skulle bli mer medvetna och vaksamma i denna fråga, men att valet av Mustafa pekar på att så inte är fallet.

Omar Mustafa, skriver Silberstein,

har samarbetat med personer som leds av hat mot världens judar, det har bara gått lite mer än två år sedan han tog hit ökända antisemiter och gav dem en plattform.

Det skedde när Islamiska förbundet höll konferens i Stockholm. Som organisationens ordförande hade Mustafa bjudit in Salah Sultan och Ragheb Al-Serjany att tala.

Sultan har på Hamas tv-kanal al-Aqsa den 31/3 2010 sagt att judar i samband med påsken ”begår ritualmord på kristna och använder deras blod i det osyrade brödet”. I tv-stationen al-Nas 29/12 2008 åberopade han det ökända antisemitiska falsariet Sion Vises protokoll och talade om en internationell judisk konspiration som syftade till världsherravälde.

Sion Vises Protokoll har vid en rad tillfällen i världshistorien orsakat pogromer och utnyttjades också av nazisterna inför Förintelsen.

Mustafas andre gäst, Al-Serjany, har sagt att judarna ”…kontrollerar de mesta av de internationella medierna”. Han har även i andra sammanhang fört fram myten om judarnasmakt och manipulationer.

I en debatt om detta i ”Människor och tro” i Sveriges Radio sa Omar Mustafa att han var redo att bjuda in de två talarna till nya konferenser. Hans enda villkor var de inte skulle uttala sig antisemitiskt när de kom hit. Men att på nytt ge en plattform och legitimitet åt personer som i andra sammanhang sprider judehat såg han som oproblematiskt.

När Mustafa skulle försvara sig 2011 skrev han att de som uppmärksammat de inbjudna talarnas uttalanden söker ”utfärda en livstidsdom i antisemitism på alla som någonsin har uttalat ett kritiskt ord mot staten Israel”. Det är ett lika vanligt som falskt argument för att slippa diskutera judehat. Eller anser Mustafa att påståenden om judiska ritualmord och världskonspirationer utgör kritik mot Israel?

Osäkerheten kring Mustafas hållning till antisemitism stärks av hans hyllning av den för en tid sedan avlidne före detta turkiske premiärministern Necmettin Erbakan, skriver Silberstein:

I ett av Mustafa undertecknat pressmeddelande från Islamiska förbundet den 28/2 2011 hette det att Erbakan var ”en stor förebild” och en ”inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”.

Denne Erbakan sade till Die Welt den 8/11 2010 att EU var en del av ”den sionistiska världsordningen” och talade om ”det kapitalistiska, sionistiska ekonomiska systemet som inför skatter och skapar skulder för att genom ränta förse sionisterna med pengar”.

Världen styrdes, enligt Erbakan, sedan länge av en judisk världskonspiration: ”Judar har styrt världen i 5700 år. Det är ett styre som bygger på orättvisa, grymhet och våld. De har en stark tro, en religion, som säger dem att de ska styra världen.”

Jag är mycket orolig över det vi nu ser. Omar Mustafa är numera en viktig företrädare för socialdemokraterna nationellt.

Jag hade förväntat mig annat av Sveriges i dag största parti, som kanske blir statsbärande efter nästa val.

Betyder invalet av Omar Mustafa i den socialdemokratiska partistyrelsen att han också i fortsättningen kan samarbeta med människor som torgför judehat?

Ser Stefan Löfven något problem i att han i sin partistyrelse har en person som på ett så tydligt sätt både legitimerat och prisat antisemitiska demagoger?

Läs artikeln här!