Fördomar i repris: Om Aftonbladets försök att trolla bort en publicistisk skandal

Henrik Bachner skriver i DN om Boströmaffären och hur Aftonbladet genom att blanda bort korten försöker rädda sin egen ära efter en publicistisk skandal.

Artikeln påminner också om den politiska kontext i vilken Boströms påståenden hör hemma och hur de givit näring till antisemitisk propaganda:

Vad som återstår att belysa när det gäller Aftonbladets artikel är de politiska sumpmarker ur vilka Boströms skrönor växte fram och de efterverkningar de kom att få. Boströms historia dök upp samtidigt som mytbildningar om hur judar och israeler stjäl kroppsdelar av icke-judar intensifierades i Mellanöstern. Två kända exempel är den iranska tv-serien ”Zarahs blå ögon” från 2004 och den turkiska filmen ”Vargarnas dal” från 2006.

Under senare år har olika medier i Mellanöstern och på annat håll, ofta just med hänvisning till Aftonbladets bidrag till genren, fyllt på med historier om hur judar eller israeler stjäl organ från algeriska eller ukrainska barn eller jordbävningsoffer … Läs resten