Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Tystnad rådde på Lidingö efter 1945”

Artikeln publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

Författaren Erik Eriksson har lyft fram pronazism på Lidingö under 1930-talet. Påminnelsen uppskattas inte av alla.

Det hände nyligen, en trevlig skara äldre humanister på Lidingö, högutbildade, belästa och historieintresserade hade bjudit in mig, jag höll föredrag om en roman jag just skrivit. Ett huvudtema i boken är nazismen på Lidingö under 30- och 40-talen.

Jag berättade om den judiska grannfamiljen. Jag lekte ofta med barnen, men några av kvarterets barn var förbjudna att göra det.

Och jag berättade om Hitlerporträtten jag såg i några hem. Jag återgav äldre kamraters historier om de unga nazisterna som agiterade och klampade i läderstövlar genom läroverkets korridorer. Det fanns en förening i skolan, knuten till Lindholmsnazisternas organisation.

Läroverkets aula var alltid öppen för Hitlers beundrare. Efter ett möte i aulan i april 1938 skrev Lidingö Tidning om den rikskände nazisten: ”som tack vare en ovanligt fängslande … Läs resten

Israel som alibi för antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

Antirasism har utgjort en viktig byggsten i den frändskap som historiskt sett funnits mellan judar och vänstern. Under senare tid har detta band försvagats av en allt mer förstående hållning till antisemitism inom delar av vänstern, en hållning som använder Israel som alibi. Det skriver den brittiske statsvetaren och vänsterdebattören Norman Geras.

Den långvariga frändskap som funnits mellan judar och vänstern är inte svår att förstå. Gemensamma traditioner av motstånd mot orättvisor, ett engagemang inom liberalt och socialistiskt tänkande för någon form av jämlikhet, motstånd mot rasism och andra typer av fördomar – dessa faktorer har under lång tid lockat judar till organisationer och rörelser inom vänstern, och gör så än i dag.

Men denna frändskap har under senare tid undergrävts av framväxten av ett nytt och av antisemitism präglat klimat inom vänstern. Detta opinionsklimat påverkar bara en del av vänstern, inte vänstern … Läs resten

400 deltog i kippavandring

Artikeln publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

En kippavandring mot antisemitism i Malmö den 18 augusti samlade uppskattningsvis 400 deltagare. Syftet med manifestationen var att markera mot den fientlighet och de trakasserier som drabbat judar under senare år och skapa en bred samling kring tolerans och pluralism.

”Det är en självklar rättighet att kunna promenera på trottoaren med vilka kläder och symboler man önskar utan att känna sig rädd. Malmös judar ska respekteras överallt, med eller utan kippa”, förklarade de båda initiativtagarna Sofia Nerbrand och Jehoshua Kaufman.

Vandringen utgick från Malmös synagoga och avslutades vid Möllevångstorget där bland andra demokratiminister Birgitta Ohlsson talade. ”Att delta vid dagens kippavandring är att vägra vara likgiltig inför antisemitism, fördomar och intolerans oavsett vem det drabbar”, sade Ohlsson. ”Jag tycker att det är självklart att visa att Malmö är öppenhetens och toleransens stad. Vi som är här i dag skriver ett nytt kapitel i … Läs resten

Ledare: En stärkande promenad

Willy Silbersteins ledare publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

Sällan har jag gått en skönare promenad.

Platsen var Malmö, tiden en av de sista dagarna i augusti. Syftet: att vara med och manifestera mot judehatet i staden.

Jag hade försökt att vandra med redan i våras, men det gick bara inte.

Nu hade jag tur. För vandringen en vacker augustilördag blev en stor manifestation – på flera sätt. Det var många, väldigt många, arrangörerna uppskattar att det var cirka 400 personer.

Och, minst lika glädjande, var att många, jag tror faktiskt en majoritet, inte var judar. Där fanns muslimer, kristna, icke-troende.

Vällustkänslan kom redan på morgonen. Jag satt på ett vanligt fik mitt i Malmö och tog en dubbel espresso. Ett par bord längre bord ringde någon till en bekant och frågade: ska du gå på kippavandringen?

Kippavandringen har blivit ett begrepp. Nu vet alla vad det handlar om. På … Läs resten