Sant eller falskt, antisemitiskt eller inte, oviktigt enligt Wahlström & Widstrand

Torbjörn Jerlerup kritiserade i Expressen 31 augusti Ingmar Karlssons bok om sionismen. Jerlerup visade att Karlsson använt sig av förfalskade citat som cirkulerar i antisemitiska kretsar, för att leda i bevis att sionistiska ledare som Theodor Herzl skulle ha ansett att antisemitismen var en bra sak.

Kritiken besvaras av förläggaren Calle Marthin på Wahlström & Widstrands förlag så här (Expressen, 4 september) :

”Problemet med flera av texterna som citeras i boken är att de utkommit i en mängd versioner, i flera översättningar, med ett flertal varianter på redigering utmed de senaste hundra åren. Att då som Torbjörn Jerlerup  nu gör, gå in och nagelfara enskilda citat blir bara ett försök att misskreditera Karlssons text i stället för att se till helheten. Och att  nämna Ingmar Karlssons bok i samma andetag som Sions vises protokoll är  ingenting annat än oförskämt. Det är inte vad en sansad debatt och diskussion behöver.”… Läs resten