Socialdemokrater för tro och solidaritet spär på oklarhet om antisemitisk ledare

SKMA uppmärksammade nyligen att Tro & politik, organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskapsrörelsen), publicerat en ledare som innehöll antisemitiska påståenden och föreställningar. I ledaren (nr 2, 2012) framställde Adrian Kaba högerextremismen och den sk Counterjihadrörelsen som en ”judisk-europeisk…sammansvärjning”. Judar som kollektiv liksom den ”sionistiska rörelsen” tillskrevs en avgörande och konspiratorisk roll bakom samtida rasistiska strömningar i Europa och den norske terroristen Breivik beskrevs som en skapelse av den ”sionistiska” eller ”judisk-europeiska” konspirationen.

Tidningens chefredaktör Hanna Hellström förklarade i ett tillrättaläggande den 6/7 att ledaren ”innehöll formuleringar som inte är acceptabla och som aldrig skulle ha publicerats”. Ett par dagar senare plockades ledaren bort från Tro & politiks hemsida. Det är bra att Tro & politik tagit intryck av kritiken och reagerat, men fortfarande råder en besvärande oklarhet om hur redaktionen faktiskt uppfattat Kabas ledare.

I tillrättaläggandet klargjordes aldrig varför ledaren publicerats, inte heller förklarades vad i … Läs resten