Reaktioner på SKMA:s insändare i Västerbottens-Kuriren

15/10-2011 publicerades en insändare av Willy Silberstein och Mathan Ravid i Västerbottens-Kuriren med anledning av att Umeå Jazzfestival bjudit in den brittiske jazzmusikern tillike internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon. I insändaren riktades skarp kritik mot den förskönande beskrivning av Atzmon som en ”framgångsrik och kontroversiell författare” som återfanns på Umeå Jazzfestivals hemsida, och en oro uttrycktes för att denne skulle använda den plattform som erbjudits honom för att sprida sin antijudiska propaganda. Här nedan följer reaktioner på kritiken från en representant för jazzfestivalen samt Gilad Atzmon själv.

Samma dag som SKMA:s insändare publicerades återfanns även en intervju i Västerbottens-Kuriren med Lennart Strömbäck, konstnärlig ledare på Umeå Jazzfestival. Denne kallade då SKMA:s kritik för ”storm i ett vattenglas”, och försäkrade att Atzmon blivit inbjuden ”för att han är en duktig musiker” och inte för att ”diskutera politik”.

Samtidigt hävdade Strömberg att han inte var helt påläst på vad Atzmon är … Läs resten