Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten

I debatten sprids uppfattningen att fördomar och rasism i medier framför allt skulle förekomma i anonyma kommentarer på Internet. Bilden bygger på en farlig felsyn. Mathan Ravid om antisemitiska uttryck i etablerade medier – och i webbtidningen Sourze.se.

I augusti i år meddelade ett antal ledande svenska tidningar att de beslutat sig för att begränsa eller helt ta bort möjligheterna för anonyma kommentarer och inlägg på deras webbsidor. Syftet, att kunna få bättre kontroll över vad som skrivs och slippa rasistiska kommentarer och personangrepp, må vara lovvärt. Det finns dock en risk att fokuseringen på kommentarsfälten skymmer det faktum att fördomar och rasistiska uppfattningar även kommer till uttryck i redaktionellt material och debattartiklar i etablerade medier.

Vi har sett rader av exempel på det under senare år. Ett uppmärksammat fall är Donald Boströms artikel ”Våra söner plundras på sina organ” i Aftonbladet 2009 (se här, här och … Läs resten