SKMA: Islamiska förbundet måste klargöra sin hållning till antisemitism

SKMA:s ordförande Willy Silberstein kräver att  Islamiska förbundet klargör sin hållning till antisemitism.

Dagens Nyheter rapporterar i dag (25/3) att Islamiska förbundet i Sverige till en konferens i december 2010 bjöd in föreläsare som vid flera tillfällen givit uttryck för antisemitiska uppfattningar. 

Det är med stor oro som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) noterar att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) bjudit in företrädare och lärda som bland annat spridit antisemitiska föreställningar och propaganda. Genom att bjuda in personer som gjort sig kända för antisemitiska uttalanden bidrar IFiS till att legitimera och normalisera hatet mot judar. Detta står även i uppenbar strid med IFiS egen målsättning att ”bekämpa rasism” och ”bidra till dialog och idéutbyte med andra samfund och religioner”.

SKMA finner det också djupt bekymmersamt att organisationer som Sveriges unga muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges islamiska skolor samarbetat med IFiS i arrangerandet av konferensen. Det är nu viktigt att … Läs resten