Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Mediemakt viktigt inslag i antijudiskt tänkande

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011.

På grund av den roll medier spelar i antijudiskt tänkande är det särskilt viktigt att man inom journalistkåren har kunskaper om antisemitismens särskilda uttryckssätt. Lär känna de antijudiska kodorden.

Av Jonathan Leman

Alla gruppfördomar är lika allvarliga och lika viktiga att motarbeta. Mycket är likt oavsett vilken grupp det är som pekas ut – stereotypiseringen och det kollektiva skuldbeläggandet finns alltid där. Men det finns också skillnader i uttryckssätt. Antisemitismen skiljer sig genom de fantasier om judars makt och manipulationer som utgör själva kärnan. Judar anklagas för att dominera, och enligt en föregivet judisk agenda styra eller manipulera världspolitiken, finansvärlden och inte minst medierna. Det är inget nytt. Konspirationsteorier och myter om judars makt och manipulationer fick en stor spridning under början av 1900-talet och utgjorde en betydande del av den nazityska propagandan.

De flesta känner igen förnekanden av Förintelsen och reagerar mot … Läs resten

En hatlära kommer sällan ensam

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011.

Gästkrönika av Alexander Bengtsson

Det svenska valresultatet 2010 var historiskt. För första gången sedan Andra
världskriget sitter nu tre partier med rötterna i fascismen invalda i parlamenten: Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti. Det är ett känt faktum att Sverige under 1980- och 1990-talet haft flera främlingsfientliga partier invalda i de kommunala församlingarna. Var och var annan sydsvensk kommun har haft missnöjespartier med främlingsfientliga inslag representerade i fullmäktige. Men medan Skånepartiet och Centrumdemokraterna hade sina rötter i skattemissnöjet, den så kallade högerpopulismen, så har så väl SD, ND som SvP sina ideologiska rötter i den svenska efterkrigstidens övervintrande extremhöger där rasismen har varit central för partiernas existensberättigande.

I den svenska eftervalsdebatten har diverse forskare, journalister och politiker försökt att leverera svar på Sverigedemokraternas historiska riksdagsinträde. Analyserna har sett olika ut beroende på politisk hemvist hos den som analyserat och sökt en förklaringsmodell. En skrämmande, … Läs resten