Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Mohamed Omar och ”Antisionistiska partiet”

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011.

När författaren och debattören Mohamed Omar för två år sedan tillkännagav sina sympatier för radikal islamism och började propagera antisemitism väckte det kritik på många håll. Men långtifrån alla reagerade negativt. Mathan Ravid belyser Omars verksamhet och vänkrets.

Två år har nu gått sedan den tidigare aktade poeten och författaren Mohamed Omar, ofta sedd som toleransens och samexistensens brobyggande predikant, i en artikel publicerad i Expressen 9 januari 2009 officiellt anslöt sig till ”den världsvida islamistiska rörelsen”. Detta för många vid första anblicken så förvånande ideologiska lappkast skylldes på Israels angrepp mot Hamas i Gaza – ”komplotten mot Gazaborna” – kring årsskiftet 2008/2009.

Mot bakgrund av de ståndpunkter han torgfört sedan dess, ter det sig dock allt mer osannolikt att det verkligen var en israelisk militäraktion i Gaza som fick Omar att komma ut som islamist och stark anhängare av Hamas, Hizbollah och … Läs resten

Osanningar om antisemitismen

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011. Den trycktes ursprungligen i Expressen den 27/1 2011.

I debatten om den samtida antisemitismen sprids en rad felaktiga påståenden. Några av dem tycks tjäna en politisk agenda.
Av Henrik Bachner

Antisemitismen är sannolikt den mest utforskade av alla gruppfördomar. Även om dess samtida former och manifestationer finns en omfattande kunskap. Men av denna märks inte mycket i den svenska debatten. Istället intas scenen i allt högre grad av debattörer som torgför uppfattningar som saknar stöd i forskningen, men som tycks tjäna en politisk agenda. En vanligt förekommande myt är att antisemitismen skulle ha upphört eller reducerats till en ytterligt marginell företeelse. Nära förknippad med denna föreställning är också påståendet att antisemitismen ”ersatts” av islamofobin.

Påståendena om antisemitismen som något passé och utbytt tycks intensifieras varje gång belägg för motsatsen läggs fram. 2001, när en rad rapporter pekade på en kraftig ökning av antalet … Läs resten

Regeringen lovar ökade insatser mot antisemitism och rasism

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011

Två statsråd har under senare tid lyft fram antisemitism, rasism och politisk extremism som allvarliga samhällsproblem och utlovat förstärkta insatser mot dessa.

I sitt tal på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2011 påpekade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson att ”antisemitismen lever och frodas i dagens Europa sida vid sida med hat mot romer, homosexuella, muslimer, invandrare. Jag skäms ofta som EU-minister över att judehat och fördomar fortfarande år 2011 jäser på vissa håll i Europa.”

Även i Sverige finns klara problem med antisemitism, förklarade Ohlsson. Hon hänvisade bland annat till den attitydmätning Forum för levande historia publicerade 2010 vilken visade att cirka 20 procent av svenska gymnasieelever har en negativ inställning till judar. Ohlsson pekade också på att anmälda hatbrott mot judar ökade i slutet av 00-talet och refererade till trakasserier av judar i Malmö och Höllviken.

Nationell handlingsplan
Birgitta Ohlsson har nyligen … Läs resten

Ledare: Stor satsning på kunskap för skolelever

Willy Silbersteins ledare publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011

Längre in i tidningen möter du frågan som vi länge brottats med, brottats för att den är lika smärtsam som svår. Frågan som ställs är: vad gör vi när ingen längre kan berätta.

För dig som läser detta är det ingen nyhet att det finns personer som går så långt i sitt hat att de till och med vill beröva sex miljoner mördade deras död: den har inte ägt rum. Gaskamrarna – ett falsarium. Trupperna som systematiskt mördade under sin framfart i Östeuropa – ett påhitt. Hävdar de.

Vi i Svenska kommittén mot antisemitism ägnar en hel del av vår tid åt att upplysa om Förintelsen. Vi måste lära ut vad människor kan göra mot sina medmänniskor på det att inget liknande någonsin får upprepas. Det går aldrig att föreställa sig tillvaron i Auschwitz eller Bergen-Belsen.

Men det går ändå att … Läs resten

Oroande attityder bland gymnasister

Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011

En ny attitydundersökning pekar på att negativa attityder till judar och andra grupper är relativt utbredda bland svenska gymnasieelever. SKMA efterlyser effektivare utbildningssatsningar och ett ökat politiskt engagemang mot antisemitism och andra former av rasism.

I slutet av förra året publicerade Forum för levande historia undersökningen ”Den mångtydiga intoleransen”. Det är en studie av svenska gymnasieelevers attityder till utsatta minoriteter eller grupper. Studien genomfördes läsåret 2009/2010. Total deltog 4674 elever på 154 gymnasieskolor. Enligt resultaten, som bygger på svar på frågepåståenden, hade cirka en femtedel av eleverna en negativ attityd till judar, muslimer, invandrare och homosexuella. Ungefär en fjärdedel uppvisade en negativ hållning till romer.

Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, kommenterade i ett uttalande undersökningens resultat:

Som ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism önskar jag självklart att fördomar mot judar hade minskat. Men jag är mer realistisk än så. … Läs resten