Sionism, antisemitism och vänstern

Publicerad i SKMA:s Nyhetsbrev # 2/2010

Moishe Postone är en marxistisk forskare verksam vid University of Chicago. Vid sidan av sin omfattande forskning om Marx politiska ekonomi har han också haft en central roll när det gäller att utveckla teorier kring ”vänster-antisemitism” och att undersöka hur olika vänstergruppers positioner, i synnerhet i förhållande till Israel/Palestina, ger näring åt eller baseras på fientlighet gentemot judar. Martin Thomas har samtalat med honom.

F: Idag tycks många inom vänstern se antisemitismen som endast en av många former av rasism, oönskad men ganska marginell, och betydelsefull att diskutera enbart eftersom den israeliska regeringen använder anklagelser om antisemitism för att avleda kritik. Men du hävdar att antisemitism är en speciell form av rasism och att den inte alls är en marginell företeelse idag. Varför?

S: Det är sant att den israeliska regeringen använder anklagelser om antisemitism för att skydda sig mot kritik. Men det innebär … Läs resten