Frihetsflottans mörkare sidor

Texten är en omarbetad version av den i SKMA:s nyhetsbrev #2/2010.

Det är ofta svårt att finna förståelse för kritik mot vissa återkommande inslag inom Palestinarörelsen. Inte sällan handlar oviljan att förstå om att man uppfattar kritiken som ett utdömande av hela rörelsen som sådan. Men att manifestationer och rörelser som i sig innebär en stark kritik mot den israeliska staten ständigt attraherar element vars engagemang är besmittat med en fientlighet mot judar som sådana torde vara tydligt för alla som reflekterar närmare över saken. Det är inte heller särskilt överraskande givet att antisemitismen/antijudaismen har en lång tradition, är en del av vår kultur och idag oroväckande starkt utbredd i flera olika delar av världen. Det innebär inte att det blir illegitimt att vara engagerad i palestiniernas sak – men det skulle båta för en större förståelse för den kritik man utsätts för, och därmed helt enkelt minskande kritik, … Läs resten