Antisemiter och islamofober – hatspridare med gemensamma drag

Mellan antisemitism och andra fördomar finns tydliga skillnader, men också viktiga likheter. Wolfgang Benz, professor i historia och chef för Centrum för antisemitismforskning vid Technische Universität i Berlin, menar att det finns strukturella likheter mellan vissa former av antisemitism och samtida antimuslimska strömningar. Hans artikel har dock stött på starkt motstånd i Tyskland. Publicisten Henryk Broder och historikern Julius Schoeps är några av dem som reagerat mot den. Man har menat att Benz på ett oansvarigt sätt satt likhetstecken mellan de två företeelserna, och därmed förringat antisemitismen och dess konsekvenser. Han har också anklagats för okunnighet om judefientlighetens historia. Vi menar att artikeln kan utgöra ett viktigt bidrag till diskussionen om olika former av rasism och dagens fiendebilder.

I arabvärlden existerar fiendebilden ”väst”. Den motsvaras i väst av fiendebilden ”islam” som sprids av populistiska kretsar. Dessa båda fiendebilder är uppbyggda efter samma principer.

Fiendebilder närs av en utbredd längtan efter Läs resten