Boströmartikelns effekter

Det finns viktiga aspekter på Donald Boströms famösa Aftonbladetartikel (”Våra söner plundras på sina organ”) som alltför lite lyfts fram i debatten. Det gäller, till att börja med, den typ av jordmån som artikeln landade i. Åsa Linderborg, Aftonbladets kulturchef som också är historiker, har, t ex i ”Medierna” i P1 2/1 2010, viftat bort hänvisningar till närheten mellan Boströms retorik och myter om judiska skändningar av icke-judiska kroppar med argumentet att dessa ”medeltida” sagor inte ska förhindra oss från att ”ställa frågor” om dagens Israel. Men hon bortser därvid från aktualiteten i dessa mytbildningar – en aktualitet som några debattörer försökt lyfta fram men inte riktigt fått genomslag för. Jesús Alcàlá tog i en artikel i Svenska Dagbladet upp den iranska tv-serien Zahras blå ögon – ett drama om palestinska barn som kidnappas till Israel där de berövas sina ögon och andra organ – som ett exempel Läs resten