Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Dissonant duett

Gästinlägg av Dan Tilert

Det påstås ibland att om man trampar i klaveret så ska man stå still, för det låter lika mycket när man drar upp foten igen. För att rådet ska vara användbart krävs dock att man över huvud taget inser att man är fel ute. Två debattörer för vilka rådet är regn på hälleberget är Aftonbladets Jan Guillou och Åsa Linderborg som i varsin artikel klampar runt i sitt klaver och för oväsen.

Läs resten

Pressmeddelande om Ilmar Reepalus uttalanden

Svenska kommittén mot antisemitism känner djup oro och olust inför uttalanden från Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö.

Samma dag som vi minns att Auschwitz befriades, den 27 januari, publiceras i Skånska Dagbladet en intervju där Reepalu säger att Malmös judiska församling ska ta avstånd från Israels krig i Gaza.

Detta är att kollektivisera och särbehandla Malmös judar. Reepalu ställer inte motsvarande krav på andra grupper.

Bakgrunden till diskussionen är en allvarlig hotbild mot Malmös judar, en hotbild som bland annat hänger samman med att judar kollektivt görs skyldiga till israeliska övergrepp och människorättskränkningar.

Genom sitt uttalande solidariserar sig inte Reepalu med hotade judar, utan tvärtom med dem som tycker att det är rätt och rimligt att ställa en hel etnisk och religiös grupp i skamvrån på grund av ett lands, Israels, agerande.

Vidare visar Reepalu upp en häpnadsväckande brist på såväl historiska kunskaper som insikt i nutida antisemitisk jargong när … Läs resten