Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ekeroths uttalanden om Soros och Ungern speglar SD:s flexibla hållning till antisemitism

I riksdagens utrikespolitiska debatt den 14/2 hyllade SD:s Kent Ekeroth den ungerska regeringens xenofoba politik och angrepp på demokratiska fundament. Ekeroth applåderade även Orbán-regeringens hatkampanj mot finansmannen och filantropen George Soros.

Hatkampanj mot Soros i Ungern. På affischen står ”Låt inte Soros få sista skrattet”. Någon har klottrat ”stinkande jude”.

Den ungerska regeringen propagerar sedan länge konspirationsteorier om hur Soros ”transnationella imperium” ligger bakom migrationsströmmar till Europa, och i massiva kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring och liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet och kultur.

Detta är en propaganda som tydligt appellerar till klassiska antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer som destabiliserar och upplöser nationer, värderingar och kulturer. Det bör noteras att samma typ av mytbildning, inklusive bruket av ”Soros” som signalord för en ”judisk världskonspiration”, idag är central även i vit makt-rörelser i Sverige, Europa och USA.

I sitt anförande berömde Ekeroth den ungerska regeringens kamp mot … Läs resten

Österrikes vicekansler Strache, FPÖ och antisemitismen

Höstens val i Österrike resulterade i en koalitionsregering bestående av ÖVP och det högernationalistiska, främlingsfientliga partiet FPÖ. Sedan ett par veckor är FPÖ:s partiledare Heinz-Christian Strache Österrikes vicekansler. I DN 5/1 uppmärksammar Per Svensson att FPÖ i likhet med flera andra högernationalistiska partier i Europa står nära Putin, men påminner också om de bruna trådarna i FPÖ:s historia, Straches förflutna i nazistiska miljöer och partiets fortsatta kopplingar till högerextremism.

I sammanhanget bör också noteras att FPÖ har en lång historia av antisemitism och att denna tradition lever kvar än idag. På SKMA:s konferens i Stockholm i november 2017 beskrev Ruth Wodak, österrikisk forskare och expert på högerextremism och antisemitism, hur FPÖ i sin retorik reproducerar traditionella antisemitiska stereotyper, ofta i kodad form, såväl som  s.k. sekundär eller förintelserelaterad antisemitism.

Kontroverser som rör antijudiska yttringar är legio. 2012 spred t.ex. partiledaren Strache en antisemitisk bild på sin Facebooksida. Bilden utgjorde en … Läs resten

SKMA: Bra att Islamiska förbundet avbokar antisemitisk talare, men inbjudningarna följer ett oroande mönster

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet och andra dem närstående organisationer för att till sina konferenser gång på gång bjuda in föreläsare som sprider antisemitism. Detta skedde bl.a. 2011, 2013 och 2016. SKMA har även kritiserat Islamiska förbundet för hyllningar av antisemitiska ideologer och för antijudisk propaganda som publicerats på organisationens hemsida.

Häromdagen uppmärksammade bl.a. terrorforskaren Magnus Ranstorp att Islamiska förbundet även till en konferens den 23-25 december i år bjudit in en talare som sprider grov antisemitism. Det handlar om den egyptiske imamen Abdelkhalek Alsharif (ibland stavat Abd al Khaleq al Sharif), enligt uppgifter i Expressen högt uppsatt i Muslimska brödraskapet. AlSharif har bl.a. förkunnat att  ”judar är de mest motbjudande av Guds skapelser”.

Efter att inbjudan uppmärksammats och kritiserats meddelade Islamiska förbundet att man ställer in AlSharifs medverkan ”p.g.a. att han tidigare fällt grova antisemitiska kommentarer”. Förbundet skriver att man granskat den inbjudne talarens åsikter men … Läs resten

Antisemitiska slagord vid demonstration mot Trumps Jerusalembeslut även i Stockholm

Som tidigare uppmärksammats skanderades antisemitiska slagord och uppmaningar att döda judar vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Manifestationen följdes av attacker med brandbomber mot synagogan i Göteborg och mot judiska gravkapellet i Malmö.

Efter detta har framkommit att antisemitisk propaganda även spreds vid en demonstration i Stockholm den 9/12 mot Trumps beslut angående Jerusalem och mot Israel. I ett av talen beskrevs judar som ”apors och svins avkomma”.

Att antijudiska budskap skulle ha förekommit i demonstrationen förnekades kraftfullt i SVT:s Opinion live 14/12 av Dror Feiler, som också talade på manifestationen. Feiler har senare emellertid medgivit att dylika budskap förekom och kritiserat detta. (Att Feiler tar avstånd från dessa yttringar är bra, men hans påstående i Aftonbladet 20/12 att han ”alltid tydligt markerat” mot antisemitism stämmer inte. Tvärtom har Feiler vid upprepade tillfällen bagatelliserat, förnekat och legitimerat antisemitiska uttalanden … Läs resten

Henrik Bachner: Cwejmans ohederliga angrepp på Pascalidous artikel

I GP den 19/12 skriver Adam Cwejman, bland annat med hänvisning till attacken mot synagogan i Göteborg 9/12, att ”det största hotet mot de svenska judarna är inte de förhatliga nazisterna (ständigt närvarande som de ändå är), det är personer tillhörande andra minoritetsgrupper i landet som invandrat med ett hat mot judar.”

Vissa ”vill, eller kan inte förstå detta”, fortsätter han och ger följande exempel:  ”En är Alexandra Pascalidou som i en text publicerad i Svenska Kommitténs mot antisemitisms nyhetsbrev efter (!) attacken mot synagogan blott nämner nazister som det största hotet mot judar.” Han refererar till ytterligare en artikel som ”även den” sägs vara ”författad efter brandbombsattacken i Göteborg”. Av detta ska läsaren förstå att ”även” Pascalidous text skrevs ”efter” angreppet på synagogan. Pascalidou, meddelar han, befinner sig i ”djup komasömn”.

Som redaktör för SKMA:s Nyhetsbrev vill jag upplysa Cwejman och hans läsare om följande:

Nyhetsbrevet, som även ges … Läs resten