Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s ordförande Svante Weyler i SVT/Opinion om nazistmarschen i Göteborg: ”Frågan är inte bara polisens, den är också din och min”

SKMA:s ordförande Svante Weyler skriver på SVT/Opinion om nazistmarschen i Göteborg, polisens agerande och Förvaltningsrättens beslut att ändra marschväg. Ett utdrag:

”Vi har uppenbart att göra med två slags ordning här: en på gatan i Göteborg, en annan i landet Sverige – och det är för enkelt att lämna över båda frågorna till polisledningen i Göteborg.

De är alldeles uppenbart oförberedda för den större uppgiften.

Men veckans debatt har haft effekt: all naivitet i förhållande till nazisterna verkar borta. Statsministern samlar partiledarna, justitieministern vill se över tolkningarna av lagen om hets mot folkgrupp.

En hovrättspresident anser att lagarna räcker för att fälla marscherande nazister för hets mot folkgrupp. Förvaltningsrätten ändrar polisens beslut om marschväg.

Nazisterna lär marschera ändå. Och testa oss. Frågan om ordningen är därmed inte bara polisens, den är också vår.”

Läs hela artikeln.

Läs resten

Efter det tyska valet: Om AfD, antisemitism och försvar för Nazityskland

Högernationalistiska AfD vann nästan 13 procent av rösterna i det tyska valet och blir nu Tysklands tredje största parti. Partiet, som bl.a. motsätter sig invandring och angriper muslimer, rymmer även företrädare som uttalat sig antisemitiskt och apologetiskt i förhållande till Nazityskland. SKMA har tidigare uppmärksammat några av dessa, se här och här.

Haaretz 24/9 redogör för en rad andra uttalanden av framträdande AfD-politiker:

”The far-right Alternative for Germany party, which became the third largest party in the Bundestag after Sunday’s election, will introduce a new language into the German parliament. It is expected to be ultra-nationalist, belligerent, crass and polarizing. It may be racist, too, preaching hatred, Holocaust denial and anti-Semitism.

While far-leftists in the Left Party have sat in Berlin for years, the Alternative for Germany, founded only in 2013, is by far the outfit making the most controversial statements.

Polls forecasted the Alternative for Germany, the AfD, … Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler: Polisen måste ompröva nazistmarschens rutt i Göteborg

Den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg. Nazisternas ansökan om att få marschera längs Kungsportsavenyn har avvisats av polisen, med hänvisning till risken för ordnings- och säkerhetsstörningar. Polisen har i stället anvisat NMR en ny rutt som löper mycket nära Göteborgs synagoga där samtidigt en gudstjänst hålls för Jom Kippur (försoningsdagen), årets viktigaste judiska helgdag då ovanligt många besöker synagogan.

NMR är en våldsinriktad rörelse som sprider grov antisemitisk och rasistisk propaganda. En rad av dess medlemmar är dömda för våldsbrott. Tidigare i år tvingade NMR-aktivister genom hets och hot Judiska föreningen i Umeå att lägga ned sin verksamhet och de trakasserar återkommande överlevande från Förintelsen som besöker skolor.

I Sverige gäller demonstrationsfriheten för alla, även för nazister. Det är inte det saken gäller. Men polisens beslut att avvisa NMR:s ansökan om att marschera längs Kungsportsavenyn för att i stället låta dem marschera nära synagogan … Läs resten

Henrik Bachner i Expressen: Nazismen är ingen obetydlig sekt

Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, skriver i Expressen 27/8 2017 om en bekymmersam tendens att med hänvisning till nazisters och andra högerextrema gruppers ringa numerär och extrema budskap avfärda deras politiska inflytande som närmast obefintligt.

”För att bedöma extremhögerns inflytande måste även spridning och förstärkning av idéer vägas in. Det gäller inte minst de former av antisemitism som utmärker dessa rörelser”, skriver han. Bachner exemplifierar med hur påståenden om hur ”judarna” ligger bakom migration och mångkultur, en antisemitisk konspirationsteori som länge propagerats inom vit makt-världen, på ett allt tydligare sätt även cirkulerar i bredare högernationalistiska kretsar.

Läs artikeln här.

Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler om antisemitismen vid demonstration mot Israel i Helsingborg: Demokratiska samhällsaktörer måste markera mot judehatet

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) fördömer med kraft den antijudiska hets som förekom i samband med en demonstration mot Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och som därefter spridits via centrets Facebooksida.

Vid demonstrationen, som tillkom mot bakgrund av den på nytt eskalerande konflikten vid Tempelberget i Jerusalem, blandades fördömanden av Israels politik med hatbudskap mot judar. På den video från manifestationen som Svensk-Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida återges tal där judar betecknas som ”apors och grisars avkomma” (en beskrivning som anknyter till texter i Koranen) och beskrivs som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. (Se utdrag ur talet nedan).

Under demonstrationen skanderades även ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Budskapen som framfördes … Läs resten