Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Patrik Hermansson och Jenny Strindlöv tilldelas 2020 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2020 ska tilldelas researchern Patrik Hermansson och journalisten Jenny Strindlöv. Motiveringen lyder:

2020 års ELSA-pris tilldelas researchern Patrik Hermansson och journalisten Jenny Strindlöv för deras granskningar av extremhögern i Storbritannien och USA respektive i Sverige. Båda har bland annat, och med ett stort personligt risktagande, infiltrerat extrema rörelser och därmed på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka kunskaperna om den sk. alternativa högern och vit makt-världen. I en tid då radikalnationalistiska rörelser på många håll växer sig starkare, avvisar demokratin och utgör ett tydligt hot mot olika minoriteter och andra utsatta grupper visar Hermanssons och Strindlövs insatser på vikten av initierad journalistik för att belysa och motarbeta dessa krafter.

Patrik Hermansson

Patrik Hermansson, född 1992, är researcher på HOPE not hate, en organisation som bevakar och motverkar extremhögern i Storbritannien. 2017 infiltrerade han ett nätverk av fascistiska grupper i England … Läs resten

Utbildningar för ungdomsförbund

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Under 2021 kommer SKMA att genomföra utbildningar för medlemmar i olika politiska ungdomsförbund. Syftet är att stärka deltagarnas kunskaper så att de bättre ska kunna identifiera och motverka antisemitiska uttryck och propaganda i såväl den politiska debatten som i sin vardag. Deltagarna förbinder sig att efter avslutad utbildning sprida kunskaperna vidare och verka för att öka engagemanget för arbetet mot antisemitism inom sina respektive organisationer.

Projektet genomförs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Information om hur man ansöker till utbildningarna kommer att skickas ut direkt till politiska ungdomsförbund samt publiceras på SKMA:s hemsida.

Läs resten

Ungdomsutbildningar fortsätter

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

SKMA:s fördjupande ungdomsutbildningar fortsätter. Deltagarna har tidigare genomgått vår stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism, som inkluderar en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Ett halvår till ett år efter grundutbildningen och resan får samma ungdomar erbjudandet att under två helger fördjupa sig i nutida antisemitism och rasism.

Under första utbildningshelgen handlar föreläsningarna om afrofobi, islamofobi samt rasistiska partier och rörelser i Sverige och den propaganda de sprider mot olika minoriteter. När grupperna träffas igen för den andra utbildningshelgen behandlas antisemitism, antiziganism samt konspirationsteorier och källkritik. Mellan föreläsningarna hålls diskussionspass som i hög grad utgår ifrån elevernas vardag, fördomar och rasism som drabbat dem själva eller andra i deras omgivning. Mycket tid läggs på samtal kring hur man kan identifiera och försöka bemöta fördomsfulla och rasistiska påståenden och attityder.

Under första halvan av höstterminen 2020 har fyra utbildningshelger av detta slag genomförts, fler planeras … Läs resten

Lärarfortbildning om antisemitism i Malmö

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Den 12 augusti deltog ca 60 lärare från olika gymnasie- och högstadieskolor i Malmö under en fortbildningsdag på Malmö Museer, i samarbete med Pedagogisk inspiration och Forum för levande historia. Fortbildningen genomfördes under två pass för att hantera rådande restriktioner kring allmänna sammankomster.

Syftet med dagen var att stärka pedagoger i Malmö genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och inspiration till kompetensutvecklande verktyg för att stötta dem i undervisning och arbete mot antisemitism och för mänskliga rättigheter.

Respektive pass inleddes med en föreläsning av Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, som diskuterade antisemitismen i Europa och Förintelsen som historisk företeelse samt hur den har beskrivits efter 1945.

Lärarna genomförde sedan en gruppdiskussion tillsammans med Malmö Museers pedagog Susanne Edblom och Gustavo Nazar, samordnare vid Pedagogisk inspiration, Malmö stad.

Efter gruppdiskussionen höll Niclas Blom, pedagog på Svenska kommittén mot antisemitism, en genomgång av utbildningsmaterialen … Läs resten

Karin Stögner: En ny blick på antisemitism och intersektionalitet

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Antirasistiska intersektionella analyser tenderar att utesluta antisemitismen, i vissa fall kan de även ge stöd till antisemitiska föreställningar. Det menar Karin Stögner, professor i sociologi vid universitetet i Passau i Tyskland och koordinator för forskarnätverket Research Network on Racism and Antisemitism. I denna essä belyser hon orsakerna till denna problematik och föreslår en perspektivändring i intersektionell forskning. På grund av sin komplexitet är antisemitismen särskilt lämpad för intersektionell analys, menar hon.

Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg för att kritiskt studera och förstå flera dimensioner av maktrelationer. Teorin uppkom på 1970-talet i debatter bland svarta feminister och signalerade en intersektionell kamp, alltså en kamp på två fronter, mot sexism inom medborgarrättsrörelsen och mot rasism inom kvinnorörelsen. I detta avseende har intersektionalitet alltid varit både ett analytiskt begrepp och en politisk praktik.

Idag är den globala antisemitismen sällan inkluderad i intersektionell teori, och judar är ofta exkluderade från … Läs resten