Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler, ordf för SKMA: Uppgifter om att brandattentat i Lund kan ha haft antisemitiskt hatmotiv är djupt oroande

– Uppgifterna idag om att en fritidspolitiker i Lund utsatts för ett brandattentat som kan ha antisemitiska motiv är djupt oroande. Det är av största vikt att rättsvårdande myndigheter nu får resurser så att de kan lägga fullt fokus på att utreda brottet och lagföra gärningspersonen, säger Svante Weyler, ordförande för SKMA.

Politikern ska sedan tidigare ha utsatts för hot och trakasserier med antisemitiska förtecken. Tidigare i år utsattes en annan judisk person i Lund för ett brandattentat. Även det föregicks av trakasserier, skriver Judiska centralrådet. Som SKMA tidigare påpekat menar vi att polisen fortsatt måste agera kraftfullt och säkra svenska judars trygghet.

– I december förra året utsattes synagogan i Göteborg för ett brandattentat. Om det handlar om ett antijudiskt motiverat attentat även i Lund står vi inför en skrämmande upptrappning av det antisemitiska våldet i Sverige. Motiveras dådet även av att den utsatta personen också är politiker handlar … Läs resten

Ny rapport om allmänhetens syn på rasism och gruppers utsatthet

Forum för levande historia har publicerat rapporten ”Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism”. Syftet med rapporten beskrivs som att fördjupa kunskapen om  uppfattningar om rasism i dagens Sverige för att på så sätt förbättra möjligheterna att genomföra utbildningsinsatser om rasism och intolerans.

Rapporten redovisar resultat från en undersökning som genomförts av Novus. Datainsamlingen genomfördes under två perioder mellan 30 november och 19 december 2017 genom ”webbintervjuer i Novus representativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel”.  Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år.

Det handlar med andra ord om en studie av människors subjektiva uppfattningar om rasism i dagens Sverige, och inte om en undersökning av rasismens faktiska utseende, former, utbredning eller av faktisk utsatthet.

Enligt resultatet anser 83 procent att det finns grupper som utsätts för rasism i det svenska samhället. 5 procent anser inte att så är fallet och 12 procent saknar uppfattning. Andelen som … Läs resten

Svante Weyler, SKMA, och Ingrid Lomfors, Forum för levande historia: Missvisande om webbmaterial om antisemitism

Nedanstående text publicerades i Barometern 20/8 som svar på en ledare av Naomi Abramowicz i samma tidning den 17/8. Ledarredaktionens replik.

Förra veckan lanserade Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism ett digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Materialets syfte är ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att materialet tagits fram är att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen, att det finns en bristande kunskap om den antijudiska idétraditionens historiska rötter, samtida uttrycksformer och konsekvenser, liksom att många lärare efterlyst ökad kunskap och undervisningsmaterial i ämnet. Vi har med oro också tagit fasta på vittnesmål från lärare som uppger att de möter motstånd bland en del elever när de undervisar om antisemitism och Förintelsen.

I en ledare 17/8 riktar Naomi Abramowicz kritik mot denna kunskapssatsning. Enligt henne ger materialet ”en skev bild

Läs resten

Nytt digitalt informations- och undervisningsmaterial om antisemitism

Nu kan skolor i hela Sverige använda ett kostnadsfritt webbmaterial om antisemitism i undervisningen. Under hösten arrangeras också seminarier på samma tema. Bakom satsningen står Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

– Vi ser en rad tecken på att antisemitism ökar i Sverige. Många judar känner otrygghet och vill inte visa traditionella identitetsmarkörer. Attacker mot synagogor, nazistiska demonstrationer och konspirationsteorier på nätet är några exempel på dagens utmaningar, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Det digitala materialet ”Antisemitism – då och nu” riktar sig i första hand till elever på högstadiet … Läs resten

Läsvärt: Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson: Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Läsvärd artikel av historikerna Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson (båda medlemmar i SKMA): Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Artikeln är publicerad i Från Afrikakompaniet till Tokyo. Vänbok till György Nováky, red. Marie Lennersand & Leos Müller. Bokförlaget Exkurs, Stockholm 2017.

 

Läs resten