Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Om SD och antisemitismen

SD:s hållning till antisemitism är flexibel. Partiet är emot judehat när det passar, framför allt när frågan kan exploateras för att misstänkliggöra muslimer som kategori. Samtidigt rymmer SD en rad företrädare på olika nivåer som givit uttryck för antisemitism, ofta utan att detta mött protester från partiledningen. Här några artiklar som belyser frågan om antisemitism inom SD och SD-vänliga miljöer.

SKMA: SD-politiker antyder att ”Soros” kan ligga bakom riksdagsbeslut om ensamkommande

SKMA: Ekeroths uttalanden om Ungern speglar SD:s flexibla hållning till antisemitism

SKMA om Avpixlat: SD-vänliga nätkrigare ser judisk komplott bakom mångkultur

Svante Weyler, SKMA: Att antisemitiska myter underblåses av en ledamot av Sveriges riksdag är skrämmande

Willy Silberstein, SKMA: SD är ett hot mot landets demokratiska grundvalar

Willy Silberstein, SKMA: Antisemitismen lever inom SD

Expo: Här är 9 SD-företrädare som blev kvar i partiet trots antisemitiska uttalanden

SKMA: SD: Judarna inget ”problem” så länge de är få

Jonathan Leman … Läs resten

Per Ahlmark till minne

Per Ahlmark har avlidit. Han var under decennier en av landets främsta och mest principfasta röster mot antidemokratiska ideologier och inte minst mot antisemitism. Även internationellt kom han att spela en viktig roll för att upplysa om och bilda opinion mot judehat.

Insikten om nazismens och Förintelsens innebörd och konsekvenser hade en djupgående inverkan på Per Ahlmark. Det kom också att avspeglas i hans gärning som politiker, författare och opinionsbildare. Under 1970-talet var han, bland annat som rapportör för Europarådet, djupt engagerad i kampen för de sovjetiska judarnas frihet och mänskliga rättigheter, och mot den antijudiska propaganda som spreds från Sovjetunionen och andra kommunistiska stater i Östeuropa.

Per Ahlmark talar vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm 1992 mot antisemitism och förnekandet av Förintelsen. Foto: SKMA

 

Per var också en av grundarna av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 1983 och spelade under lång tid en viktig roll i dess … Läs resten

SD-politiker antyder att ”Soros” kan ligga bakom riksdagsbeslut om ensamkommande

Som SKMA vid flera tillfällen uppmärksammat har den amerikanske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett centralt hatobjekt för högerextrema och högernationalistiska partier och opinioner. Angreppen på Soros rymmer ofta antisemitism. Han framställs som en omnipotent globalt verkande kraft bakom både verkliga och påhittade samhällsförändringar. Enligt en i dessa miljöer vanlig konspirationsteori ligger Soros bakom migrationsströmmar till Europa och USA och framväxten av mångkulturella samhällen.

Den ungerska regeringen har sedan länge exploaterat dessa konspirationsteorier i politiska syften. I omfattande kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring av muslimer och spridandet av liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet, Europa och den kristna kulturen. Detta är en propaganda som vid sidan av det antimuslimska budskapet även tydligt appellerar till klassiska antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer som destabiliserar och upplöser nationer, värderingar och kulturer.

I Sverige spelar myten om ”Soros-konspirationen” en viktig roll i nazistisk propaganda. Men den har även anhängare … Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler om nazistiska hot och beslutet att lägga ned Judiska föreningen i Umeå

För drygt ett år sedan tvingades Judiska föreningen i Umeå ställa in sin verksamhet efter trakasserier och hot från nazister. Föreningen har därefter försökt att hitta en lokal på en trygg plats. Nu meddelas att Judiska föreningen definitivt läggs ned. ”Det är för mycket hot mot judar i Umeå och våra medlemmar måste tänka på sin trygghet. Vi kämpade länge för att behålla föreningen men tillslut kände vi oss tvungna att lägga ner”, säger fd ordföranden Carinne Sjöberg till SVT. ”Det är en nederlag, och jag kommer inte att försöka starta om en ny förening så länge det finns ett hot.” SKMA:s ordförande Svante Weyler kommenterade beslutet och hotet från nazister i kvällsupplagan av SR:s Studio ett 5/6 2018. Lyssna här.

Läs resten

Pew-studie om inställning till judar och muslimer i Sverige

I den nya Pew-studien Being Christian in Western Europe undersöks bl a inställningar till minoriteter i Västeuropa. Enligt resultaten uppger 5 % av de svenska respondenterna att de inte kan acceptera judar och 14 % att de inte kan acceptera muslimer som familjemedlemmar. Andelen negativa är högre i flera andra västeuropeiska länder.

Studien inkluderar även enstaka frågepåståenden som ger uttryck för antijudiska stereotyper. Av de svenska respondenterna instämmer 13 % helt eller delvis i påståendet ”Judar ser alltid till sina egna intressen och inte till landets intressen där de bor”, 66 % tar helt eller delvis avstånd från utsagan. 11 % instämmer helt eller delvis i påståendet ”Judar överdriver alltid hur mycket de har lidit”, 75 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Andelarna som instämmer i dessa påståenden är högre i andra västeuropeiska länder. Som Pew understryker kan enstaka frågepåståenden av detta slag inte ge svar på hur … Läs resten