Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ny studie av antisemitiska attityder pekar på stora skillnader mellan länder

Resultaten för ADL:s nya undersökning är på olika sätt oroväckande, men de bör tolkas med försiktighet.

Den amerikansk-judiska organisationen Anti-Defamation League (ADL) har genomfört en undersökning av antisemitiska attityder i 19 länder, inklusive Sverige. Studien utgör en upprepning av den undersökning ADL gjorde 2014, som den gången inkluderade 100 länder.

Bland de länder som ingår i den nya studien är, enligt resultaten, antisemitiska attityder och föreställningar mest utbredda i Polen, Sydafrika, Ukraina och Ungern (länder i Mellanöstern och Nordafrika ingår inte i den nya studien). Resultaten pekar också på att utbredningen av antijudiska uppfattningar skulle ha ökat i bl.a. Polen, Ukraina och Ryssland sedan 2014.

Enligt resultaten, baserade på svar på 11 frågor, bär 48 % av de polska respondenterna på en tydligt antisemitisk inställning. Motsvarande andelar för ett antal andra länder är: Sydafrika 47 %, Ukraina 46 %, Ungern 42 %, Ryssland 31 %, Spanien 28 %, Belgien … Läs resten

SVT Forums sändningar från SKMA:s konferens ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfasetterat problem” den 8/11 2019

Den 8/11 2019 arrangerade SKMA i samverkan med Forum för levande historia en konferens på temat ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfacetterat problem”. Konferensen kan ses i fyra delar på SVT Forum.

Del 1: Inledning av Svante Weyler, dikt av Hanna Rajs Lara, föreläsning om antisemitiska konspirationsteorier, panelsamtal om Radio Islam-affären, tal av statsrådet Åsa Lindhagen

Inledning
Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Chai 
Dikt av Hanna Rajs Lara, poet.

30 år sedan Radio Islam: Hur var det då – och vad har hänt sedan dess? 
Panelsamtal med Per Svensson, Dagens Nyheter, Stéphane Bruchfeld, Uppsala universitet. Moderator: Willy Silberstein.

Antisemitiska konspirationsteorier och sociala medier
Föreläsning av Kent Werne, journalist och författare.

Tal av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Del 2: Antisemitism i islamistiska och jihadistiska miljöer samt i vit makt- och högernationalistiska miljöer 

Antisemitism i islamistiska Läs resten

Paul A. Levine In memoriam

Det kom ett sorgebud från Berlin. Historikern Paul A. Levine är död. Paul föddes i New York men växte upp i Los Angeles. Han blev 62 år gammal. För en bredare allmänhet är han förmodligen känd som den ene av två författare – den andre är Stéphane Bruchfeld – till världens kanske mest spridda historiska arbete, ”…om detta må ni berätta”, som  nått mer än en och en halv miljon skolelever, studenter, lärare och andra vuxna runt om i världen de senaste dryga tjugo åren, som ett led i kampen för demokrati och mot människofientliga ideologier och som finns översatt till 18 språk.

Inom historikerskrået är Paul känd som en av de viktigare personerna bakom utvecklingen av förintelseforskningen i Sverige och som en mycket viktig och tidig företrädare för undervisning om Förintelsen. Paul brukade själv framhålla att det krävdes två amerikaner, Steven Koblik och han själv, för att det … Läs resten

Likställanden mellan Israel och Nazityskland ingår i en antisemitisk tradition. En kommentar till Uppdrag gransknings program ”Karolinska och judehatet”

I Uppdrag gransknings program ”Karolinska och judehatet” (SVT 6/11), som behandlade uppgifterna om antisemitiska trakasserier mot judiska läkare på en av sjukhusets kliniker, påstods att ingen av de bilder som den anmälde överläkaren delat på Facebook skulle reproducera eller ansluta till antisemitiska budskap. Det stämmer inte.

SKMA ombads av den anmälande läkarens advokat att bedöma fyra bilder som den anmälde läkaren på KS delat på Facebook. Enligt vår bedömning innehöll två av dessa, som jämställde eller associerade Israel och dess politik med Nazityskland, antisemitiska undertoner. ”Liknelser mellan Israel och Nazityskland ingår i samtida antisemitiska diskurser, där judar ofta direkt eller indirekt pekas ut som dagens nazister”, skrev SKMA. Vad gäller de två resterande bilderna menade SKMA att de ”kan tolkas som angrepp på Israel och FN/världssamfundet, och kan vara osmakliga och problematiska på en rad olika sätt utan att nödvändigtvis vara antisemitiska.” 

Denna bild visades i Uppdrag granskning 6/11.

Det … Läs resten

Hanna Rajs Lara tilldelas 2019 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2019 ska tilldelas poeten Hanna Rajs Lara. Motiveringen lyder:

2019 års ELSA-pris tilldelas poeten Hanna Rajs Lara för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga människor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande.

Pristagaren
Hanna Rajs Lara, född 1991, är poet. Hon debuterade våren 2018 med diktsamlingen Armarna, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris och uppmärksammades för sin nyskapande gestaltning av teman som kärlek, familj, arv och antisemitism. Hanna Rajs Lara, själv barnbarn till överlevande, ger även kurser om att skriva poesi ”med fokus på judiska teman, om exil och att leva i diasporan, om antisemitism, om … Läs resten