I en ledare i Tro & politik 2/7 – organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen – varnas för högerextremism och muslimhat i Europa. Det finns det all anledning att göra. Men ledaren, författad av Adrian Kaba, har också ett annat budskap: den söker framställa högerextremismen och den sk Counterjihadrörelsen som en ”judisk-europeisk” konspiration.

Med hänvisning till Counterjihadrörelsen skriver Kaba:

Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ”Facing jihad”.

Det stämmer att det finns främlingsfientliga, antimuslimska partier och rörelser i Europa som uttrycker sympatier för och har kontakter med högernationalistiska grupper i Israel (och i andra länder). Och självfallet finns det judar i Israel och i andra länder som hyser fördomsfulla och rasistiska uppfattningar – judar skiljer sig på denna punkt föga förvånande inte från kristna, muslimer, hinduer, ateister eller några andra kategorier.

Men när man, som Kaba, framställer den antimuslimska rörelsen som en ”judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning” och hävdar att denna skulle ha ”täta band med [den] sionistiska rörelsen” så påstår man något helt annat. Då handlar det om ett försök att tillskriva judar som kollektiv en avgörande och konspiratorisk roll bakom samtida rasistiska strömningar i Europa. Och det handlar om att misstänkliggöra sionister – i denna typ av sammanhang ofta ett kodord för judar, men kanske syftar Kaba på alla som stöder Israels rätt att existera? – som delaktiga i en antimuslimsk sammansvärjning. Kaba söker, i likhet med öppet antisemitiska agitatorer, även framställa den norske terroristen Breivik som en skapelse av den ”sionistiska” eller ”judisk-europeiska” konspirationen.

Tro & politiks argumentation liknar den som återfinns i antimuslimska miljöer, men med omvända förtecken. Muslimhatarna kollektiviserar återkommande muslimer som extremister och antisemiter och använder bilden för att underblåsa föreställningen om muslimer som hotfulla och onda. Det finns en rad högerextrema, antisemitiska partier och grupper i Europa som sympatiserar och har kontakter med islamistiska rörelser eller regimer i Mellanöstern, inte minst den iranska. Men bara den djupt fördomsfulle skulle beskriva denna extremhöger som ”pro-muslimsk” eller ”pro-palestinsk” och utmåla den som en ”muslimsk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”.

Tyvärr kommer inte ledaren i Tro & politik som en total överraskning. Broderskap/ Socialdemokrater för tro och solidaritet har en historia av övertramp och grumligheter när det gäller hållningen till judar och antisemitism. 2007 bjöd organisationen, tillsammans med Fib-Kulturfront och ABF, in den internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon till ett seminarium i Stockholm. Den senare propagerar öppet föreställningar om en ondskefull judisk mentalitet, om en global judisk sammansvärjning och ifrågasätter Förintelsen. När SKMA kritiserade Broderskap för att man bjudit in en judehatare svarade organisationens ledning att Atzmons politiska budskap endast utgjorde kritik mot Israel, någon antisemitism förekom överhuvudtaget inte. (Se SKMA om Atzmonaffären.)

Broderskaps problematiska hållning synliggjordes även när de 2005, tillsammans med andra organisationer, inbjöd Azzam Al-Tamimi att tala i Stockholm. Al-Tamimi är en radikal islamist som öppet förordar självmordsterror mot civila israeler och agiterar för en utplåning av Israel (se t.ex. intervjun med Al-Tamimi i BBC:s Hard Talk den 2/11 2004). I samma anda rekommenderade Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson i webbpublikationen Socialistiskt forum den 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska bok Blommor i Galiléen, dels Andreas von Bülows pamflett CIA och 11 september i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.

”Nytt namn – samma värderingar” utlovade Broderskaps redaktion när tidningen 2010 bytte namn till Tro & politik. Den nu aktuella ledaren pekar oroväckande nog på att de hållit sitt löfte.

PS. Den 6 juli skrev Tro & politiks chefredaktör Hanna Hellström: ”Huvudledaren i senaste numret av tidningen Tro & Politik som utkom 2 juli innehöll formuleringar som inte är acceptabla och som aldrig skulle ha publicerats. Vi beklagar detta djupt och ber om ursäkt för detta.” Tillrättaläggandet klargör dock inte vilka formuleringar som avses och de påståenden som SKMA belyst ovan har i skrivande stund inte tagits bort.

UPPDATERING

Tro & Politik förefaller att den 9/7 ha tagit bort ledaren från sin webbsida. Det är i så fall att välkomna och sker efter att texten mött stark kritik från bl a SKMA (ovan) och SvD. Det är dock beklagligt att redaktionen inte ger någon förklaring till varför ledaren ursprungligen publicerades och varför den nu tycks ha tagits bort. Det tidigare tillrättaläggandet klargjorde ingenting om vilka formuleringar, än mindre tankar, som uppfattades som oacceptabla och varför.