Nedanstående artikel av SKMA:s ordförande Willy Silberstein publicerades i Dagens Nyheter 30/4 2012 (ej på nätet):

Finrummen öppnar sig för judehatet. Rummet finns i vårt grannland, Norge, och den som sitter där och, mer ogenerat än jag sett på länge, levererar antisemitiska spyor är den kände freds- och konfliktforskaren Johan Galtung.

I en häpnadsväckande artikel dammar han av hatfyllda teorier, som inte sett dagens ljus på länge, och som inte heller borde ha fått se dagens ljus nu.

Helt ogenerat ansluter sig Galtung till några av de mest extrema antijudiska myterna. Med hänvisning och länk till texter som cirkulerat sedan länge på nazistiska och antisemitiska hemsidor, och som går att spåra till William Pierce, en av efterkrigstidens ledande amerikanska nazister, ”konstaterar” Galtung att 96 procent av världens medieföretag ägs av judar.

Siffran är självklart helt orimlig. Det finns ingen annan tänkbar förklaring än att Galtung vill sprida en av judehatets grundbultar, nämligen att judar dominerar media för att kunna påverka opinioner för sina dunkla syften.

Mönstret känner vi igen från århundraden av judehat. Men nu plockas det fram av en intellektuell, respekterad debattör som nyligen till exempel intervjuades av Aftonbladets kultursida.

Galtungs judejakt slutar inte här. Han tycker att det vore intressant att se närmare på hur innehav av tillgångar ser ut, med bland annat judisk hemvist som utgångspunkt. Dock får denna analys anstå, men bara hans rader insinuerar bilden av giriga judar som roffar åt sig stora tillgångar. Till vilket syfte gör Galtung det?

Galtung tar också upp Sion Vises protokoll, denna judehatets bibel. Det är en skrift från slutet av 1800-talet och påstås komma från judar som där beskriver hur judarna vill ta herravälde över världen. Sion Vises protokoll har bevisats som ett falsarium, skriven av den ryska säkerhetspolisen.

Den förklaringen är allmänt accepterad. Dock inte av Galtung, han tror inte att den ryska hemliga polisen skulle ha klarat av uppgiften, men går inte in på vem som i stället hållit i pennan. Judarna…?

Galtung tycker att fler bör läsa Sion Vises protokoll. Själv kan han inte läsa den ”utan att tänka på Goldman Sachs”, tala om en judehatande insinuation.

Galtungs urspårning är en stark varningssignal om att någonting håller på att hända, och att gränsen till öppen antisemitism även i finrummen kanske inte är så långt borta.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism