15/10-2011 publicerades en insändare av Willy Silberstein och Mathan Ravid i Västerbottens-Kuriren med anledning av att Umeå Jazzfestival bjudit in den brittiske jazzmusikern tillike internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon. I insändaren riktades skarp kritik mot den förskönande beskrivning av Atzmon som en ”framgångsrik och kontroversiell författare” som återfanns på Umeå Jazzfestivals hemsida, och en oro uttrycktes för att denne skulle använda den plattform som erbjudits honom för att sprida sin antijudiska propaganda. Här nedan följer reaktioner på kritiken från en representant för jazzfestivalen samt Gilad Atzmon själv.

Samma dag som SKMA:s insändare publicerades återfanns även en intervju i Västerbottens-Kuriren med Lennart Strömbäck, konstnärlig ledare på Umeå Jazzfestival. Denne kallade då SKMA:s kritik för ”storm i ett vattenglas”, och försäkrade att Atzmon blivit inbjuden ”för att han är en duktig musiker” och inte för att ”diskutera politik”.

Samtidigt hävdade Strömberg att han inte var helt påläst på vad Atzmon är för slags person, men medgav att man faktiskt diskuterat att, i samband med jazzfestivalen, anordna ett seminarium där Atzmon skulle varit en av deltagarna, men att hans tajta turnéplan förhindrade detta.

” – Vi hade bara diskuterat lite löst om ett samarrangemang med universitetet. Men det skulle till väl handla om att spegla en person som har något intressant att säga utanför sin musik, säger Lennart Strömbäck.”

Intervjun är i skrivande stund inte tillgänglig på nätet, men återfanns tidigare här.

I en intervju publicerad i Västerbottens-Kuriren 18/10-2011 slog Gilad Atzmon själv tillbaka anklagelserna om antisemitism. Enligt egen utsago har han ingenting emot vare sig det judiska folket eller den judiska religionen. Istället påstod han sig vara en ”kritiker” av staten Israel och vad han kallade ”den judiska lobbyn”, ”den judiska kulturen” samt ”den judiska mentaliteten”.

Traditionella kristet teologiskt rotade antijudiska föreställningar återkommer ofta i Atzmons texter och intervjuer, och han har gång gång anklagat judarna som grupp för att vara Kristusmördare. Enligt Atzmon är ”judisk kultur” en kontext i vilken ”lobbing” (sic), ”inflytande” och ”kontroll” ständigt predikas, och han har påstått att det verkliga budskapet i för judarna heliga skrifter är att ”infiltrera” och ”forma” politik, regeringar, media och ”tankar”. Möjligtvis en anledning till att Atzmon regelbundet påstår att judarna – som har ”en identitet som inte går att förena med humanitetens idé” – själva bär ansvaret för hatet mot dem. Israel har av Atzmon framställts som en ”nazistisk” stat utan rätt att existera, och när han i en intervju 2006 blev ombedd att definiera ”judisk mentalitet” svarade han: ”letar vi efter ett enda ord skulle jag föreslå herravälde”.

Atzmon är känd för att sprida bilden av en föregiven ”judiskhet” som en inherent ondskefull och destruktiv ”ideologi” eller ”mentalitet”, som frodas på icke-judars lidande och som ämnar styra världen. Hans svar på SKMA:s kritik i Västerbottens-Kuriren cementerar denna bild av honom.

Mathan Ravid