Forum för levande historia och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) genomförde 2005 en undersökning av antisemitiska attityder i Sverige, som publicerades 2006 i rapporten ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”. Den möttes på vissa håll omgående av stark kritik. En del påstod att den inte var vetenskaplig nog, trots att den genomfördes på exakt samma sätt och med samma metoder som liknande undersökningar om t ex fördomar mot muslimer och invandrare som dock inte fått ta emot samma kritik. Andra kritiker hittade eller hittade på saker som inte fanns. Ett vanligt påstående var t ex att undersökningen skulle hävda att kritik av Israel var detsamma som antisemitism.

Den senaste i den raden är Samuel Edquist, lektor i historia vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. I en debattartikel i Historielärarnas Förenings Årsskrift 2008 som går till angrepp mot Forum för levande historia skriver Edquist:

”Forum för levande historia har också slirat betänkligt på definitionen av antisemitism. Man har exempelvis gjort enkätundersökningar där åsikten att ’den internationella terrorismen orsakas av Israels politik’ – ett föga orimligt påstående – setts som ett utslag av antisemitism. Man sällade sig därmed till den tämligen extrema åsikten att kritik av Israel är detsamma som antisemitism.”

Ingenting av detta är sant, och man kan fråga sig om Edquist alls läst rapporten. Det finns nämligen ingenting som liknar en sådan slutsats i rapporten. Det påstående han citerar användes i undersökningen inte för att mäta antisemitism, utan gällde endast respondenternas inställning till konflikten i Mellanöstern. Som ”källor” lämnar Edquist en icke-fungerande länk till undersökningen samt hänvisar till en artikel på Aftonbladets ledarsida där rapporten feltolkas.

För den som själv vill kontrollera vilka påståenden, resonemang och slutsatser som rapporten verkligen för fram finns den tillgänglig här.

Historikerna Lars M Andersson och Mattias Tydén har skrivit en intressant analys av reaktionerna på undersökningen.

Att kritisera Israel är inte detsamma som antisemitism. Och Samuel Edquist är i sin fulla rätt att kritisera Forum för levande historia och kräva att myndigheten läggs ner. Men av en professionell historiker har man rätt att kräva noggrannhet med enkla och lättkontrollerade fakta.