SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Nytt nyhetsbrev ute!

SKMA:s nyhetsbrev juni 2015 finns nu online! Läs texter av bland andra Willy Silberstein, Anna Trenning-Himmelsbach, Klas Gustavsson, Karin Kvist Geverts, Mathan Ravid, Samuel Nudel, Jan Selling och Julia Hagert.

Läs mer

SKMA utbildar

SKMA erbjuder utbildning om antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Våra seminarier riktar sig bl.a. till lärare, ungdomsledare, rättsväsende, journalister och politiker. Vi har elevresor samt studieresor för lärare och andra yrkeskategorier till Förintelsens platser, och publicerar undervisningsmaterial.

Läs mer

SKMA:s blogg

SKMA bevakar ständigt samhällsdebatt samt massmedier. Yttringar av antisemitism och rasism påtalas och bemöts. På vår blogg publiceras regelbundet intressanta och aktuella artiklar, lästips och länkar. 

Läs mer

Nyhetsbrev

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ger ut ett nyhetsbrev fyra till fem gånger per år. Det innehåller information om SKMA:s aktiviteter samt artiklar som speglar svensk och internationell debatt, forskning, utbildning och politik kring frågor som rör antisemitism, rasism och Förintelsen.

Läs mer

Vad är en människa?

SKMA har i samverkan med ett flertal elever, lärare och sakkunniga utvecklat ett interaktivt utbildningsmaterial: Vad är en människa?  Materialet på den internetbaserade plattformen syftar till att öka kunskapen om Förintelsen.

Läs mer

Undervisningsmaterial

SKMA ger ut undervisningsmaterial för lärare, andra yrkesgrupper samt elever. Vissa material tas fram på egen hand, andra utvecklas i samarbete med andra organisationer.

Läs mer

Stöd SKMA!

Vill du medverka till att bekämpa antisemitism och fördomar genom opinionsarbete och utbildning? I så fall ska du stödja Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)! SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och rasism. SKMA erhåller inget statligt eller kommunalt […]

Läs mer