SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Fortbildningar om antisemitism januari 2020

I januari 2020 arrangerar SKMA tillsammans med Forum för levande historia tre heldagsfortbildningar om antisemitism i Gävle, Borlänge och Kalmar. Syftet är att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen, och ge verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Läs mer

Nytt digitalt läromedel om Förintelsen

SKMA lanserar Eternal Echoes – ett kostnadsfritt digitalt läromedel om Förintelsen som verkligen engagerar eleverna! Materialet innehåller filmade vittnesmål, övningar, lektioner och fördjupningsartiklar. Bland intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti.

Läs mer

Raoul Wallenberg – A Story of Courage and Resistance During the Holocaust

The Swedish Committee Against Antisemitism (SKMA) has produced a booklet about Raoul Wallenberg.

Läs mer

Stöd till skolor som vill anordna studieresor till Förintelsens minnesplatser

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har möjlighet att stödja skolor som vill anordna studieresor till minnesplatser. Arrangerande lärare ska ha genomgått SKMA:s utbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Läs mer

Digitalt informations- och undervisningsmaterial om antisemitism

Nu kan skolor i hela Sverige använda ett kostnadsfritt webbmaterial om antisemitism i undervisningen. Bakom satsningen står SKMA och Forum för levande historia.

Läs mer

SKMA:s blogg

SKMA bevakar ständigt samhällsdebatt samt massmedier. Yttringar av antisemitism och rasism påtalas och bemöts. På vår blogg publiceras regelbundet intressanta och aktuella artiklar, lästips och länkar. 

Läs mer

Nyhetsbrev

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år. Det innehåller information om SKMA:s utbildningar och aktiviteter, samt artiklar om svensk och internationell debatt, forskning, utbildning och politik kring antisemitism och främlingsfientliga yttringar och Förintelsen.

Läs mer